• Polski
  • Deutsch
  • Română
  • Slovenčina
  • Русский
  • Français
  • English

Wyszukaj na stronie

Baza wiedzy

Normy emisji spalin nie są niczym nowym. Po raz pierwszy wprowadzono je w 1993 roku, a później stopniowo zaostrzano. Aktualnie obowiązuje norma Euro 6, zaś na 2025 rok planowane jest wdrożenie Euro 7. Co dokładnie określają normy Euro i jak sprawdzić, którą z nich powinien spełniać Twój samochód?

Tak zwane normy Euro dotyczą Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zgodnie z rozporządzeniami określają one dopuszczalną ilość związków toksycznych zawartych w gazach spalinowych emitowanych przez nowe pojazdy sprzedawane na terenie UE oraz EOG. O jakich związkach mowa?

Substancje toksyczne zawarte w spalinach

Gazy produkowane w trakcie pracy silników spalinowych zawierają szereg szkodliwych substancji, które powodują zanieczyszczenie środowiska, a także negatywnie wpływają m.in. na zdrowie ludzi i zwierząt – mogą podrażniać drogi oddechowe, działać rakotwórczo, wywoływać obrzęk płuc itp. Nie powinno zatem dziwić, że dąży się do ich ograniczenia.

Te substancje to:

– tlenki azotu,

– tlenki węgla,

– tlenki siarki,

– węglowodory i ich pochodne,

– cząstki stałe takie jak sadza i popioły.

To właśnie ich dotyczą normy Euro.

Normy Euro

Zgodnie z tym, co pojawiło się we wstępie, pierwszą normę Euro wprowadzono w 1993 roku. Wymagała ona zmniejszenia emisji węglowodorów i tlenków azotu o 98%, cząstek stałych o 97%, a tlenków węgla o 89%. Żeby móc osiągnąć takie wyniki, producenci samochodów zaczęli powszechnie montować katalizatory w swoich autach.

4 lata później, w 1997 roku, weszła w życie norma Euro 2. Oprócz tego, że dotyczyła samochodów osobowych, obejmowała również dwu- i trzykołowe pojazdy z silnikami spalinowymi – motocykle. Ta norma nakładała na producentów m.in. konieczność ponownego zmniejszenia emisji tlenków węgla w samochodach z silnikami diesla.

Kolejne normy Euro wprowadzano w 2001 (norma Euro 3), 2006 (norma Euro 4), 2011 (norma Euro 5) i 2014 roku (norma Euro 6). Warto dodać, że ta ostatnia była kilkukrotnie modyfikowana – ostatni raz w 2021 roku. Największe zmiany ze wszystkich wymienionych norm pociągnęła za sobą norma Euro 5, ponieważ wymusiła na producentach wstawianie filtrów cząstek stałych do samochodów z jednostkami wysokoprężnymi.

Teraz głośno mówi się o planach wdrożenia normy Euro 7, która podobno ma obowiązywać od 2025 roku, chociaż na razie nie wiadomo dokładnie, czego będzie dotyczyła.

Uwaga – normy Euro różnią się dla samochodów osobowych z silnikami benzynowymi oraz samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi. Jeśli chcecie sprawdzić konkretne wartości, weźcie to pod uwagę.

Gdzie sprawdzić Normę Euro dla swojego samochodu?

Jak sprawdzić, którą normę emisji spalin powinien spełniać Twój samochód? Można po prostu porównać datę produkcji z datami obowiązywania poszczególnych norm. Jeśli auto zjechało z linii produkcyjnej w 2012 roku, musi spełniać normę Euro 5, jeżeli zaś w 2010 roku – Euro 4.

Poza tym warto wiedzieć, że normy emisji odnotowuje się na karcie pojazdu, w dowodzie rejestracyjnym, na wyciągu ze świadectwa homologacji auta, a także w zaświadczeniu o zgodności CE. Czasami jednak zdarza się, że normy nie są określone – z taką sytuacją mamy zazwyczaj do czynienia w przypadku sprowadzania pojazdów z zagranicy.